Gekleed in vijgenbladeren of gekleed in liefde?

Door Marjet Hoogendoorn

Dit bericht is geplaatst op 05-07-2022

Soms is het zo leuk om elkaar de vraag te stellen: ‘Wat is je grootste blunder ooit?’ Je weet dat je verhalen kan verwachten waar je oren van klapperen, en vaak is het ook gewoon erg lachwekkend. We beseffen dan ook weer dat niemand perfect is en juist dat geeft de vrijheid om te delen.

In onze wandel met God zou dat toch ook heerlijk zijn? ‘Heer, vandaag heb ik me toch een blunder begaan, moet U horen.’ (God weet het natuurlijk al lang, maar oh wat vindt Hij het fijn als je van hart tot hart met Hem deelt!) Maar vaak komt juist schuld en schaamte om de hoek kijken als we iets hebben gedaan waar we God niet mee eren. En natuurlijk is het ook goed dat we ons bewust zijn van de dingen waarin we nog niet lijken op Jezus. Het is zelfs een teken dat de Heilige Geest in ons leeft. Maar de duivel of onze eigen kritische stem ligt op de loer om er direct schuldgevoel en schaamte aan vast te plakken.

Dat begon al in de tuin van Eden. ‘Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ (Genesis 3: 7-10 NBV21)

We kunnen hier veel uithalen. Wat doet schuld en schaamte? Het zorgt ervoor dat we ons willen bedekken zodat God en anderen niet ons echte (naakte) ‘ik’ zien. We lezen ook dat Adam en Eva zich verborgen voor ‘Hem’. In de grondtekst staat dat ze zich verborgen voor de aanwezigheid of letterlijk ‘het gezicht’ van God. Wat een verdriet voor God! Onze God, die zo verlangt naar intimiteit met Zijn kinderen, maar die zich probeerden te verbergen voor hun Maker en Minnaar.

Ze waren bang. En jij? Ben jij bang voor God? Ben je bang voor straf wanneer je een misstap bent begaan? Schaam je je voor God over de gedachtes die je hebt? Vandaag stelt God jou dan die vraag: ‘Waar ben je?’ Kom uit je schuilplaats! Kijk eens hoe onze genadige God nooit loslaat en Zijn zorg voor Adam en Eva direct na hun ‘zondeval’ weer oppakt: ‘De HEER God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. (Genesis 3:21 NBV21) Dit is meer dan praktische zorg. Hierin zien we het karakter van God, die ondanks onze tekortkomingen niets liever wil dan een relatie met ons en Zijn liefde laten zien. De oplossing voor die relatie ligt gelukkig niet in jouw daden, maar in Zijn genade en liefde! Denk je dat God in al Zijn liefde en passie voor jou, je wil bedekken in schaamte en schuld? God zet schaamte niet in als instrument om jou in een heilige levenswandel te forceren.

In Hebreeën 4 (15 & 16 NBV21) staat het zo mooi beschreven: ‘Want deze hogepriester (Jezus) kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’ Heb je hulp nodig? Als je naar God gaat zul je geen schuld, schaamte of afwijzing vinden, maar barmhartigheid en genade! Wees vrij, mooi kind van de Allerhoogste God en ren naar Hem als je hulp nodig hebt.

Papa, ik ben Uw kind. Niemand kan mij roven uit Uw hand, maar soms stap ik er zelf uit en wil ik me het liefst verbergen. Voor U, voor anderen. Dank U dat U zich niet schaamt voor mij. U weet al mijn grootste blunders en nog steeds verlangt U met mij ‘te wandelen in de avondwind’. Ik zal me niet meer verbergen. Elk vijgenblad leg ik voor Uw troon neer. Hier ben ik face-to-face met U. Kom met Uw liefde en bekleed mij. In Uw naam en met veel dank voor U Jezus, bid ik dit. Amen.

Luistertip: Out of Hiding