Stelletje twijfelkonten (a.k.a. geloofshelden)

Door Marjet Hoogendoorn

Dit bericht is geplaatst op 06-10-2022

Heb geloof!

Een klein zinnetje waar we elkaar nog wel eens mee willen bemoedigen in de kerk. Heb geloof dat de dingen beter worden, dat je genezing zult ontvangen, dat je kind gaat geloven…

Dat kleine zinnetje kan ook weleens benauwen: oh ja, ik móet geloof hebben, anders zal het niet gebeuren. Het liefst trekken we een kast open voor een nieuw voorraadje geloof. Kauwen, doorslikken en we kunnen weer gaan. Vól geloof! Zonder maar enigszins te twijfelen.

Geloof is zeker een sleutel om God te zien werken in je leven, maar het betekent niet dat er geen twijfel zal zijn. In de bijbel zien we heel wat twijfelkonten voorbij komen: Mozes, Gideon, Esther, Maria, David, Petrus, Johannes de Doper... Ieder van hen twijfelde op bepaalde punten in zijn of haar leven.

Laten we eens kijken naar Johannes de Doper. In Lukas 7 lezen we dat Jezus het ene wonder na het andere verricht. De slaaf van een centurio wordt genezen en de zoon van een weduwe wordt opgewekt uit de dood. Jezus eert de centurio om zijn geloof. De weduwe krijgt haar zoon terug.

Johannes zit in de gevangenis.

Hij had zich zo ingezet om de komst van Jezus aan te kondigen. Al vanaf de moederschoot was dit zijn roeping geweest, en wat was hij zeker geweest van die roeping. Hij mocht Jezus dopen in de Jordaan. Hoe zeker was hij toen van de Messias! Maar nu, zo in de gevangenis, de verhalen die hij te horen krijgt over Jezus. En hij zit daar maar. De twijfel slaat toe. Hij laat maar eens wat mensen vragen bij Jezus: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’. (Lukas 7:20 NBV21)

Pardon? Als iemand in mijn ogen een rotsvast geloof had in Jezus, was het Johannes wel. Een van de grote profeten twijfelt aan de persoon waarover hij profeteerde. En niet alleen profeteerde, hij had Hem werkelijk gezien, vast gehouden, gedoopt!

Bepaalde situaties kunnen ons zo verwarren dat ons geloof gaat wiebelen. Soms is het prima om te twijfelen. We komen dan uit bij dezelfde strekking van de vraag van Johannes: Wie bent U, Jezus? En wat belooft U nou eigenlijk?

Als we gaan zoeken naar antwoorden op die vragen in Gods Woord, bij Jezus zelf, bij mensen die verder zijn dan wij in geloof, dan groeit ons geloof. We gaan juist steviger staan! We bouwen ons leven op de rots! Twijfel leidt dan juist tot groei in geloof.

Als we gaan zoeken naar antwoorden op die vragen door te gaan beredeneren met ons eigen verstand of door omstandigheden boven Gods waarheden te zetten, komen we vaak verslagen uit.

Wat we doen met twijfel bepaalt hoe vast we gaan staan in geloof! Geloof vertrouwt niet op ervaringen, het vertrouwt op Gods beloftes. Waar wiebelt jouw geloof?

Heer, dank U, dat U te vertrouwen bent. U bent goed en al Uw beloftes zijn ‘Ja, en amen!’ Dank U dat ik met mijn twijfels naar U toe mag gaan, zoals Johannes ook zijn vraag bij U neerlegde. Ik bid dat mijn twijfels uiteindelijk zullen uitgroeien tot een rotsvast geloof in U! Leidt mij in Uw waarheid, zodat dát de stevige grond wordt waarop ik bouw. Amen

Volgende week nog meer twijfelkonten!