Kingdom Culture 2

Door Marjet Hoogendoorn

Dit bericht is geplaatst op 27-10-2022

Vorige week hebben we onze duikbril uit de kast getrokken en zijn we de onderwaterwereld gaan ontdekken. Die onderwaterwereld vergeleken we met Gods Koninkrijk: een koninkrijk waar het er zo anders aan toe gaat dan in onze ‘gewone’ wereld en waar ook zoveel te ontdekken valt.

Een aantal maanden geleden had ik tijd met God en vroeg ik Hem een openbaring te geven van zijn koninkrijk. Ik heb deze openbaring een naam gegeven: ‘Cascade of love’ (Waterval van liefde). Ik denk er zoveel aan en dan brengt het me telkens weer in díe realiteit. Dit is vaak wat een openbaring doet: het is maar voor een deel bedoeld om informatie te geven, maar doordat het een openbaring met geestkracht is, brengt het ook geestkracht en vernieuwing in je denken. Een stukje hemel wordt op aarde gebracht.

Al nieuwsgierig naar die Waterval van Liefde? Hier komt ie!

In die openbaring zag ik een torenhoge waterval en elke keer dat je dacht dat je aan de top was, was ie toch weer hoger. Het was geen ielig waterstroompje, maar een volle, brede, bruisende stroom. Er kwam geen einde aan de watervoorziening: het was altijd een volle stroom en zal eeuwig zo door gaan. Het water was vervuld van liefde, want de bron waar dit water uitkwam was liefde. Verder naar beneden vertakte de waterval in volle rivieren. Deze rivieren waren vol van verschillende dingen, zoals genezing, wijsheid, troost en goud. De rivier van goud was werkelijk een rivier van vloeibaar goud.

De rivieren liepen ieder naar grote poorten en voor ieder die in een van de rivieren wilde komen gingen de poorten open. Had je genezing nodig? Dan kon je in de rivier van genezing staan. Had je voorziening nodig? Dan kon je in de gouden rivier gaan staan. Elke rivier was altijd vol en niet afhankelijk van externe factoren. En elke rivier kwam dus voort uit die grote waterval van liefde.

In het koninkrijk van God heeft alles een bron van liefde. In het koninkrijk van God ontstaat alles uit liefde. Daar waar Hij Koning is, wordt er geregeerd in liefde. Hij doet niks buiten liefde om, want Hij is liefde (1 Johannes 4:16). Ik wil dat hier benadrukken, want er zijn nog zoveel kinderen van God die niet werkelijk beseffen dat God liefde is en dat ze innig geliefd zijn door Hem.

Genezing, voorziening, wijsheid etcetera zijn het initiatief van God omdat Hij ons liefheeft. Te vaak denken we dat we een beetje genezing of wijsheid los moeten peuteren bij God. We denken dat het smalle stroompjes zijn, waar met een beetje geluk water doorstroomt. Maar je weet maar niet, misschien staat het stroompje droog. Dit is een verkeerd beeld van God en zijn koninkrijk. Er is altijd genoeg, meer dan genoeg. Koning David begreep dit al: ‘Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets.’ (Psalm 34:11 NBV21)

In Gods koninkrijk is er altijd meer dan genoeg en alles ontstaat vanuit liefde. Als een bulderende waterval wil Hij zijn liefde over jou uitstorten! Duik er maar in!

Dat God liefde is, betekent niet dat Hij alles goed vindt. In onze maatschappij wordt liefde vaak verward met ‘alles goed vinden’. Dat is niet zo voor God. ‘Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid…’ (Matteüs 6:33). Daar volgende keer meer over!

Koning der Koningen, Jezus, dank U, dat U niets doet buiten liefde om. Dat we U daarom volledig kunnen vertrouwen. Wilt U als een warme, volle waterval Uw liefde over mij heen laten stromen? Amen

Neem een moment om op Hem te wachten. Wat zie je? Wat ervaar je? Neem de tijd om tot rust te komen in Zijn liefde, verkwikt te worden en op die manier weer verder je dag in te gaan.