Kingdom Culture 3

Door Marjet Hoogendoorn

Dit bericht is geplaatst op 10-11-2022

In de vorige blogs hebben we het gehad over het koninkrijk van God. We ontdekten een aantal delen van dat koninkrijk: dat liefde en vrede er heerst, dat er altijd genoeg is, dat er genezing is, etc.

De vraag rees of God dan alles maar goed vindt als Hij liefde is? ‘Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid…’ (Matteüs 6:33) Wat betekent dan de gerechtigheid van God? Gerechtigheid komt van het woord ‘recht’. Zoals er studenten zijn die Rechten studeren van het koninkrijk der Nederlanden, zullen wij dus eens een stukje studie Rechten volgen van het koninkrijk van God. God heeft ook een rechtssysteem. En in zijn rechtshuis worden gelukkig heel andere uitspraken gedaan als in een normaal ‘werelds’ rechtshuis.

Genade is wat hier de boventoon voert, en zoals we eerder ontdekten wordt elke beslissing genomen vanuit liefde. We hoeven dus nooit bang te zijn dat God ons berecht op basis van wraak, egoïsme, veroordeling. Satan is er heel goed in om lijstjes bij te houden en er mee naar de rechter te gaan. Gelukkig is Jezus onze Rechter. Zie je Hem al reageren? “Oh ja, dat weet ik, dat Marjet dat heeft gedaan. Dat wist ik al lang. Dat wist ik al toen ik aan het kruis ging. En toen had ik al besloten dat ik voor haar wil betalen, dat ik voor haar die schuld wil dragen. Dus kom maar hier met dat lijstje.”

In Gods Woord zegt Jezus het zo: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.” (Johannes 5:22, HSV) Het Boek vertaling zegt het zo mooi in lijn met het beeld van een rechthuis: “De Vader spreekt geen oordeel uit, maar heeft zijn Zoon opgedragen in Zijn plaats recht te spreken.” Hoor je de hamer al slaan? En de uitspraak echoën door de zaal? “Genade!”

Ik hoop dat je zeker weet dat Jezus’ uitspraak voor jou “Genade” is. Dat is belangrijk voordat we verder gaan met onze Rechtenstudie. Als je twijfelt of Jezus genade uitspreekt over jouw leven, kan het rechtssysteem van God tegen je gaan werken. Je kan gaan geloven dat je zelf je redding moet verdienen of dat je alleen Gods goedkeuring over je leven krijgt als je aan Gods wetgeving voldoet. Galaten is een brief waarin Paulus dit principe aan de kaak stelt. Er zijn veel brieven en zaken waar Paulus over schrijft, maar hier wordt hij echt ontdaan van: een gemeente die weer is gaan geloven dat de wet redding brengt. Laten we er een paar verzen uitpakken: Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden door het geloof in Hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. (Galaten 2:15-16, NBV21). Of vers 21: Ik verwerp Gods genade niet: als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. In hoofdstuk 3 vers 13 zegt Paulus het weer op een andere manier: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden. En voor wie nog twijfelt: Als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. (Galaten 5:4) Ofwel door genade bent u nu gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf, ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. (Efeze 2:8-9). Genade is ons fundament. Door genade krijgen we juist de Heilige Geest die ons helpt ons aan de wetgeving van God te houden. Niet andersom. Niemand krijgt de Heilige Geest door zich aan de wet te houden. Niemand krijgt redding door zich aan de wet te houden.

Jezus, als ik weer stil sta bij wat U heeft gedaan, ben ik zo dankbaar. Ik zou met mijn mond vol tanden staan tegenover de aanklager, maar U spreekt genade uit over mij. Het maakt me soms ook ongemakkelijk: ik wil het zo graag goed doen voor U. Laat me telkens beseffen dat ik mag leven door de kracht van de Heilige Geest die ik ontving toen ik ging geloven. Amen