Nieuwe Corona-maatregelen

Beste Fakkeldragers, Het is niet eenvoudig om onszelf steeds aan te passen aan de COVID maatregelen. Maar jullie hebben het nieuws deze week allemaal wel gehoord.

Dit bericht is geplaatst op 06-10-2020

Als kernteam hebben we de afgelopen maanden steeds gezocht naar verstandige keuzes omtrent ons samenkomen. We willen een goed getuigenis afleggen en niet onnodig aanstoot geven. Het advies voor de kerken is om weer volledig digitaal te gaan. We hebben als kernteam hierover nagedacht en besloten dat we toch gebruik maken van de ruimte die er is voor kerken om op verantwoorde wijze samen te komen. Onze voorkeur gaat sterk uit om zolang het kan toch fysiek samen te komen. De volgende maatregelen voeren we weer in of blijven we doen:

- We gaan ons weer aanmelden via ticketsysteem.
- We maximaliseren de kerkgang op zondag tot 30 personen plus 10 personen die een taak hebben of staf zijn. 
- We zetten dus maximaal 40 stoelen klaar.
- De stoelen voor het podium halen we weg zodat er minimaal 5 meter ruimte is tussen Worship/zang en de zaal.
- De tafels laten we staan dat geeft een goede 1,5 meter afstand.
- We blijven de 3 in- en uitgangen gebruiken.
- We zongen al niet en dat gaan we voorlopig ook niet doen.
- Bij klachten blijf je thuis.
- Handen ontsmetten bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houden, ook na de dienst.
- We starten voorlopig geen nieuwe activiteiten (ManUp, wandelen, en kringen kijken zelf of ze wel of niet online van start gaan)  

We vertrouwen op ieders medewerking en begrip.