Kerngedachten uit de Hebreeënbrief

Bijbelstudie in MP3 en begeleidende PDF

Dit bericht is geplaatst op 23-02-2021

Introductie

Len de Maaker is de Brief aan de Hebreeën aan het doorspitten (geweest) en heeft daar een 20-tal overdenkingen, kerngedachten aan gekoppeld. Iedere week zullen 1 à 2 van deze overdenkingen verschijnen onder het kopje 'preken'. Je kunt hier de MP3 beluisteren en de bijbehorende PDF downloaden.

Len: "De verklaringen van de Hebreeënbrief zijn in de eerste plaats bedoeld als een hulpmiddel, een handreiking, om de basisprincipes en de onderwerpen te leren kennen, die de Hebreeënbrief bedoelt.

Het is geen vers voor vers behandeling van de brief maar een aantal kerngedachten met een korte verklaring van de zaken, die in de brief aan de orde worden gesteld. Zie het als een basisgegeven, die als een hulpmiddel om meer te groeien in geloof en de liefde voor Jezus Christus en meehelpen om onderlinge gesprekken op gang te zetten waardoor er meer zicht of inzicht komt.

In een overzicht van de brief van de Hebreeën leg ik een twintigtal items neer,
waarin het GOEDE, en het BETERE verwijzen naar het BESTE: Jezus Christus.

Veel aandacht hebben we daarbij voor het natuurlijke en voor het oude testament. De werkelijkheid is echter dat we veelal meer aandacht hebben voor de voorschaduwingen en te weinig aandacht geven aan de werkelijkheid waarin Jezus Christus onze Hogepriester is die voor ons bidt en pleit." 

Inhoud, die met een link zijn reeds verschenen

 1. Eigenlijk is de brief geen brief
 2. Wie een oor heeft om te horen
 3. Zoon...
 4. Tot uw dienst...
 5. Ziende de onzienlijke
 6. Zijn huis… zijn wij
 7. Heden… indien
 8. Op de plaats… rust
 9. Schaduw en werkelijkheid
 10. Het hemelse heiligdom
 11. Jezus: hogepriester I
 12. Jezus: hogepriester II
 13. Goed, beter, best
 14. Het geven van tienden
 15. Hoofd en hart
 16. Vrijmoedig
 17. Geloof
 18. God behandelt u als zonen
 19. Vermanen, vertroosten, en bemoedigen
 20. Tot slot

Zie ook