Voedselbank Plus Leidsche Rijn

Fantastische opbrengst voor de Voedselbank

Tijdens de "Parkdienst" van de Samenwerkende Kerken Leidsche Rijn hebben we een collecte gehouden voor de Voedselbank Plus Leidsche Rijn. Het beoogde doelbedrag van € 1000,- is ruim overschreden. Met elkaar mochten we de Voedselbank blij maken met € 2680,-

Bedankt voor uw gulle gift.

[ Toon alle projecten ]