ANBI

De Belastingdienst heeft Familiekerk de Fakkel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Familiekerk de Fakkel aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Naam gemeente:

Familiekerk De Fakkel

RSIN 8187.89.141

Dit RSIN kan gecontroleerd worden bij de Belastingdienst Zoek een ANBI:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Vul in bij Instelling: De Fakkel en bij Vestigingsplaats: Utrecht

KvK-nummer
50413023

Postadres:

Augustusweg 24
3453 KS De Meern

e-mail: info@defakkel.org

Penningmeester:

Penningmeester Familiekerk De Fakkel
Hof van Oslo 104 
3543KC Utrecht
Nederland

e-mailpenningmeester@defakkel.org

Rek. Nr.: NL82INGB0002203548

Bestuurssamenstelling:

Voorganger en oudsten.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.
De voorganger ontvangt een traktement voor de prediking, het voorgaan in de eredienst en pastorale werk.
Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Doelstelling:

Familiekerk de Fakkel is een kerkgenootschap die mensen in Leidsche Rijn en omstreken wil bereiken, opbouwen en toerusten zodat zij de liefde van Jezus Christus op een frisse, eigentijdse en krachtige manier zullen ervaren en weer doorgeven.

Bouwers van sterke mensen die Fakkeldragers zijn!

Financiële verantwoording:

2022