Bijzondere diensten

Regelmatig hebben we een dienst die net wat anders is dan 'normaal'.

Avondmaal

Zo vieren we elke eerste zondag van de maand het avondmaal met elkaar. Na een korte overdenking delen we met elkaar brood en wijn, zoals Jezus ons geleerd heeft. 

Familiezondag

Om de maand houden we de laatste zondag van de maand een zogenaamde familiezondag. Deze is informeler van aard en de oudere kinderen blijven dan ook in de dienst. We starten met lofprijs en aanbidding. Na een kort inleidend woord gaan we in groepjes dieper op het thema in of is er een creatievere vorm van verwerking. Ook nemen we meer tijd voor ontmoeting en een goed gesprek bij de koffie/thee met wat lekkers. 

Doopdiensten

Als iemand zich wil laten dopen, neemt hij/zij eerst deel aan een paar informatie avonden. Het is natuurlijk een feest als de doop plaatsvindt!

Opdraagdiensten

Kinderen worden bij ons niet gedoopt, maar opgedragen. We bidden Gods leiding toe in het leven van het kind en vragen om wijsheid in de opvoeding. 

In de agenda kun je zien of er een bijzonderen dienst gepland staat.