Geloofsbelijdenis Familiekerk de Fakkel

Dit zijn de hoofdpunten van onze geloofsbelijdenis

 • Wij geloven dat de hele Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, één verbond vormt en werd gegeven door de inspiratie van God toen de schrijvers werden gedreven door de Heilige Geest en dat deze Schriften, onder het onderwijs van de Heilige Geest, de leidraad zijn van geloof en praktijk.
  (2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20-21)

 • Wij geloven in de ene ware God die Zichzelf heeft geopenbaard in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest: onderscheiden, maar ondeelbaar.
  (Mat. 28:19; Luk. 3:21-22)

 • Wij geloven dat het menselijk ras oorspronkelijk door God naar Zijn beeld werd geschapen om heerschappij te hebben totdat de zonde binnenkwam door ongehoorzaamheid en rebellie en de mensheid totaal onbekwaam werd om zichzelf te redden.
  (Rom. 5:12; Gen. 1:27)

 • Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, volkomen God en volkomen mens.
  (Luk. 1:26-35; Joh. 1:1,14,18; Jes. 7:14; 9:6)

 • Wij geloven dat Christus, onze Verlosser, stierf voor onze zonden, werd begraven en op de derde dag opstond volgens de Schriften en verscheen aan Zijn discipelen.
  (1 Kor. 15:1-8; Rom. 4:25)

 • Wij geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus Christus naar de hemel, Zijn verhoging als Heer aan de rechterhand van de Vader en Zijn terugkeer in een staat van heerlijkheid voor een glorieuze kerk.
  (Joh. 14:2-3; 1 Tess. 4:13-18)

 • Wij geloven in de redding van zondaars uit genade door berouw en geloof in het volmaakte en volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis waardoor wij de vergeving van zonden verkrijgen door Zijn vergoten bloed.
  (Ef. 2:8-9; Heb. 9:12-14; Rom. 5:11)

 • Wij geloven dat de waterdoop een opdracht is die Jezus ons heeft opgedragen. Het weerspiegelt ons geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus.
  (Mat. 28:19; Hand. 2:38; Hand. 19:1-6)

 • Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, de belofte van de Vader om de gelovige te bekrachtigen en tot volwassenheid te brengen, met Zijn bijbehorende gaven en vruchten.
  (Hand. 2:1-4; 8:14-17; 10:44-46; Gal. 3:14; Gal. 5:22-23)

 • Wij geloven dat de kerk het Lichaam van Christus is, de uitdrukking van de huidige heerschappij en regering van het Koninkrijk van God op aarde, en dat Christus aan de kerk apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren heeft gegeven voor bestuur en orde en om de discipelen toe te rusten voor werken van dienstbaarheid.
  (Ef. 4:11-13)

 • Wij geloven in de opstanding van de doden, het eeuwige oordeel en het eeuwige leven.
  (Joh. 3:16; 5:24-27; Mark. 9:43-48; 2 Tess. 1:9; Openb. 20:11-15)

 • Wij geloven in de huidige heerschappij van de Heer Jezus Christus in Zijn koninklijk gezag door Zijn Lichaam de kerk. Dit zal resulteren in een glorieuze kerk en een wereldwijde oogst en die oogst zal het einde van het tijdperk kenmerken.
  (Mat. 13:39; Hand. 3:21)

 • Wij geloven dat de kerk zich in een proces van herstel bevindt. God heeft ons zowel individueel als gezamenlijk geroepen om ons te bekeren, veranderd te worden en verkwikking te ontvangen door de tegenwoordigheid van de Heer, met als doel “het herstel (de hervorming) van alle dingen”.
  (Hand. 3:19-21; Kol. 1:28)

 • We zijn toegewijd om de Heilige Geest toe te staan hervorming in de kerk tot stand te brengen met het oog op dit herstel en de manifestatie van Gods zonen op aarde.
  (Rom. 8:19-21; 2 Kor. 3:17,18)

 

Je kunt hier de PDF downloaden.