Waar staat de Fakkel voor

  • Een informele en gepassioneerde familiekerk. Iedereen die zoekend naar God is, is meer dan welkom, naast de mensen die Jezus Christus al hebben leren kennen als zijn/haar verlosser. 
  • We willen echt zijn en de liefde van Jezus is wat ons drijft en samenbindt. Wij houden van God en van mensen. We geloven dat God ons talenten en gaven geeft om in te zetten in zijn koninkrijk. Het is ons verlangen dat iedereen die in de Fakkel komt zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en zijn/haar plaats inneemt in de gemeente.
  • We geloven in een God die elke dag betrokken is bij ons leven, ons rust geeft en voorziet in alles wat we nodig hebben. 
  • We zijn enthousiast over Zijn liefde en willen dit graag met elkaar beleven en doorgeven. Je zou kunnen zeggen dat we een ‘lopend vuur’ zijn. Vuur is in de Bijbel een beeld van o.a. de aanwezigheid van God. Zijn aanwezigheid maakt het verschil en brengt mensen tot leven. 
  • We zijn een warme, gastvrije en gevende kerk. We zijn niet alleen een familiekerk omdat we een mooie en kleurrijke mix van jong en oud zijn, maar ook omdat we door ons geloof in Jezus Christus aangenomen zijn in Gods gezin. Hij is onze Hemelse Vader en wij zijn deel van Zijn familie.