Klik hier voor het opgaveformulier

In het komende seizoen willen we de groeigroepen indelen in thema’s die meer passen bij jouw geestelijke groei en interesse. ABCD(ABCD). We willen graag dat iedereen de volgende stap maakt in zijn/haar groei. Daarom nodigen wij iedereen uit om een thema te kiezen waarin hij/zij interesse heeft. Graag je eerste en tweede keus kenbaar maken. We werken in blokken van 8 à 10 avonden (om de week).

  • BLOK 1: van September t/m November
  • BLOK 2: van Februari t/m Mei.

Een module of groeigroep gaat pas door wanneer er minimaal 7 deelnemers zijn die zich committeren aan de data. Wanneer er meer dan 10 deelnemers voor een bepaald thema zijn dan kunnen we ervoor kiezen om twee dezelfde themagroepen te starten. We kunnen je ook op jouw tweede keus indelen. Bij het volgende blok houden we dan rekening met je eerste keus. Belangrijk uitgangspunt is dat we iedereen meer wilden laten nadenken over hun geestelijke groei en tegelijkertijd meer keuzevrijheid geven om zo het commitment en deelname aan de groeigroepen te verhogen.
Deze nieuwe opzet betekent dat we van groepssamenstelling gaan wisselen. We begrijpen dat dit voor sommigen juist de reden was van het komen naar de groeigroepen. Toch zijn we van mening dat wij de groei van de Fakkelleden bewuster mogen faciliteren om zo invulling te geven aan onze missie als kerk. De meest effectieve manier om te groeien als discipel is, om jezelf te geven aan elkaar in kleine groepen. Het leven delen, vragen stellen, voorbeeld zijn, een traan en een lach, voor elkaar bidden en tegelijkertijd uitgedaagd worden om te leren uit Gods Woord is een belangrijke manier van invulling geven aan discipelschap. Dit willen we prioriteit geven in de Fakkel. We hopen dat je jezelf niet laat tegenhouden om te groeien als discipel van Jezus. Geef je op, wees een levende steen!

De thema’s zijn:

1) Sterk met God!Sterk met God

Hoe doe je dat? Hoe krijg je een relatie met God? Hoe maak je dit praktisch in je eigen dagelijkse leven? Al dit soort vragen komen aan bod.
De basis ken je en je hebt God leren kennen. Maar hoe nu verder? Hoe versla ik de reuzen in mijn leven? In deze cursus leer je wie je bent in Hem en welke rol God de Vader wil spelen in je leven. Je leert hoe je praktisch Het Woord van God kunt toepassen in je leven. Kortom, groei en bloei!

2) Samenwerken met de Heilige GeestSamenwerken met de Heilige Geest

Wie is de Heilige Geest in mijn leven? Verlang je er ook naar dat de Heilige Geest meer zichtbaar wordt in je leven en hoe je je kunt laten leiden door Hem? We kijken naar de gaven van de Geest en gaan ook dieper in op het thema genezing en geloof.
Een praktische en soms ook diepgaande cursus waarbij je gaat onderzoeken wat de er in de bijbel staat over de Heilige Geest; ook leer je samen te werken met de Heilige Geest om leven te geven aan anderen. Hoe gaaf is dat! Hij heeft aan ons allemaal Zijn Geest gegeven om een overwinnend leven te leiden!

3) Geloof begint thuisGeloof begint thuis

Niet alleen kinderen groeien, maar ouders ook. In deze themagroep gaan we op een leuke en in een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit wisselen. We denken na over opvoeding en relatie met je kinderen. We kijken naar Bijbelse principes en waarden die goed zijn om door te geven. Discipelen maken begint thuis! We maken het ook praktisch. Ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. Opgeven met beide ouders is het handigst maar hoeft niet per sé.

4) Het Koninkrijk van GodKoninkrijk van God

Na de opstanding van Jezus sprak Hij 40 dagen lang met zijn discipelen over het Koninkrijk van God! (Handelingen 1:3)
Wat is het Koninkrijk van God? Wat houdt het in, leven in het Koninkrijk van God? Wat zeggen de Evangeliën hierover? We bestuderen de boodschap van Jezus en leren hoe we het evangelie kunnen doorgeven en welke relatie dit heeft met discipelschap. Wat is jouw boodschap?

Klik hier voor het opgaveformulier

find us on facebook

Wat is er te doen?

zo 19 aug 10:30
Open huis
zo 26 aug 10:00
Samenkomst
zo 26 aug 20:00
Gebed
zo 2 sept 10:00
Samenkomst

Om deze site te gebruiken moet u onze Privacyverklaring en Cookiebeleid accepteren Lees Privacyverklaring en Cookiebeleid