Klik hier voor het opgaveformulier

Inleiding

De nieuwe themagroepen komen er weer aan! We zijn enthousiast over de themagroepen zoals we die nu opgezet hebben. De deelnemers kiezen bewust en zijn gemotiveerd omdat ze zelf kiezen waarin ze willen groeien. Er is meer focus voor de groep en de themaleider en geeft meer impact.

We willen thema’s blijven aanbieden zodat je kunt kiezen wat meer aansluit bij jouw geestelijke groei en interesse (ABCD). We willen graag dat iedereen de volgende stap maakt in zijn/haar groei.

Daarom nodigen we iedereen uit om één van de thema’s te kiezen. We werken in blokken van 8 à 10 avonden (om de week).

  • BLOK 1: van september t/m november
  • BLOK 2: van februari t/m mei.

Uitgangspunten

Een themagroep gaat pas door wanneer er minimaal 7 deelnemers zijn die zich committeren aan de data. Wanneer er meer dan 12 deelnemers zich opgeven voor een themagroep, dan kunnen we ervoor kiezen om twee dezelfde themagroepen te starten.

Discipelschap

De meest effectieve manier om te groeien als discipel is, om jezelf aan elkaar te geven in kleine groepen. Het leven delen, vragen stellen, voorbeeld zijn, een traan en een lach, voor elkaar bidden en tegelijkertijd uitgedaagd worden om te leren uit Gods Woord is een belangrijke manier van invulling geven aan discipelschap. Daarom geven we hier prioriteit aan in de Fakkel. We hopen dat je jezelf niet laat tegenhouden om te groeien als discipel van Jezus. Geef je op, wees een levende steen!

De thema’s in september 2019 zijn:

 

1) Going Deeper – Romeinenbrief

Romeinen

We gaan door de brief van Paulus aan de Romeinen. De Romeinenbrief is een bijzondere brief die goed laat zien wat ons oude en nieuwe leven is. Een van de kernteksten is “de rechtvaardige zal uit geloof leven!”.
Maarten Luther zei in een interview in het jaar 1517 het volgende over de Romeinenbrief: “Als ik hier een advies mag geven: lees de Romeinenbrief. Deze brief is het belangrijkste hoofdstuk van het Nieuwe Testament en het allerzuiverste Evangelie. Het is zeker de moeite van een christen waard om de Romeinenbrief niet alleen woord voor woord uit het hoofd te leren, maar ook om er dagelijks mee om te gaan, als met dagelijks brood voor de ziel.”

 

2) Geloof! Spring je mee?Samenwerken met de Heilige Geest

Een vrucht maar ook een mysterie.
Geloof is iets wat we ontvangen van God. Maar het is ook een vrucht van de Heilige Geest. Hoe zit dat nu? Geloof wordt ook wel het betaalmiddel van de hemel genoemd. En de Bijbel zegt dat we zonder geloof God niet kunnen behagen?! Gods geloof gaat ons verstand voorbij, het is iets bovennatuurlijks, een mysterie van het Koninkrijk. Deze themagroep gaat het uitzoeken en het op een rij zetten. We zullen ook kijken naar de geloofsbeweging en wat dit de kerk heeft gebracht. Een discipel is iemand die leert van de Meester en de Meester nadoet. We gaan onszelf uitdagen in deze groep. Stappen zetten in geloof! Spring je mee?

 

3) Identiteit

Identiteit

Wie ben je? Wat zegt God over jou? Hoe kijkt Hij naar jou? Niet wat we doen maakt wie we zijn, maar wie we zijn bepaalt wat we doen! Wanneer we zeker en vast staan in onze identiteit als zonen en dochters van God dan krijgt afwijzing, angst en eenzaamheid en in de steek gelaten voelen geen kans meer. Ons zelfbeeld en zelfvertrouwen verandert. De scheppingskracht naar het openbaar worden van de zonen van God. Gods schepping weet wie je bent, maar weet jij het ook? Jij bent geboren om te heersen en te regeren!

 

4) De koffietafel – Groeigroep overdagOverdag

Nieuw dit seizoen is dat we een groeigroep overdag willen houden. Deze groep is bedoeld voor mensen die overdag vrij zijn en minder makkelijk op de avonden naar een groeigroep of themagroep kunnen komen. Ontmoeting met elkaar en met Jezus staat centraal. Maar wel onder het genot van koffie of thee. Deze groep bemoedigt elkaar vanuit Gods Woord, de groep bepaalt aan het begin van het jaar met elkaar wat ze willen leren. Gebed voor elkaar en voor de gemeente is onderdeel van de koffietafel.

Op het opgaveformulier kun je een voorkeur voor het dagdeel opgeven. Samen kiezen we dan het tijdstip.

Download een PDF van de beschrijving

Klik hier voor het opgaveformulier

find us on facebook

Wat is er te doen?

zo 26 januari 10:00
Samenkomst
zo 26 januari 20:00
Praise & Prayer
zo 2 februari 10:00
Samenkomst
zo 9 februari 10:00
Samenkomst

Om deze site te gebruiken moet u onze Privacyverklaring en Cookiebeleid accepteren Lees Privacyverklaring en Cookiebeleid