Wie zijn wij?

Niels
lidmaatschapsbeeldje

 

Bij lidmaatschap wordt dit beeldje uitgereikt als teken van verbondenheid aan elkaar.

 

De Familiekerk de Fakkel is een jonge dynamische kerk.

We bestaan sinds 2006 en zijn actief in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Wij nodigen jou uit om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken. De mensen maken/zijn de kerk. Zelf beleven zegt dus ook veel meer dan een website! Toch hebben wij een poging gedaan om de zaken die wij belangrijk vinden te omschrijven in onze visie en kernwaarden. Lees gerust verder.

Visie

De Fakkel wil een kerk zijn die mensen in Leidsche Rijn en omstreken wil bereiken, opbouwen en toerusten zodat zij de liefde van Jezus Christus op een frisse, eigentijdse en krachtige manier zullen ervaren en weer doorgeven. In andere woorden, Fakkeldragers!

De Fakkel wil een kerk zijn, die vanuit hechte relaties investeert in mensen om hen tot volle ontplooiing te laten komen. In andere woorden, Bouwen aan sterke mensen!

Kernwaarden

Onze waarden zijn de thema’s die voor ons het belangrijkste zijn. Zij helpen ons onze missie te vervullen.
1. Relaties
2. Woord
3. Aanbidding
4. Afhankelijkheid
5. Genade
6. Balans
7. Doelgericht
8. Leiderschap
9. Vermenigvuldiging

1 en 7. Doelgericht bouwen aan mensen
Wij zijn een doelgerichte kerk met een visie, die onderlinge relaties hoog heeft staan. We zijn serieus met onze visie bezig, maar willen op een ontspannen en informele manier met elkaar samenkomen. Wij hechten veel belang aan gezonde gezinnen en geven kinderen een waardevolle plaats in ons midden. Wij verlangen dat onze relaties gekenmerkt worden door vertrouwen, openheid en eerlijkheid.
Wij bouwen aan sterke mensen!

2. Gods Woord als fundament
Wij geloven in de absolute autoriteit van Gods Woord (Bijbel). Onze benadering van de Bijbel is gericht op verandering i.p.v. alleen informatie. Bij het prediken en onderwijzen van Gods Woord leggen we de nadruk op hoe de boodschap toegepast kan worden in alle daagse situaties.

3. Aanbidding
In de Familiekerk de Fakkel willen wij in alles wat wij doen Jezus Christus centraal stellen. Om te beginnen in onze liederen (lofprijs en aanbidding), in het onderwijzen van de thema’s die de zoekende mens aanspreekt en de gelovige mens opbouwt, en in onze onderlinge relaties. Aanbidding is een levenstijl.

4. Afhankelijkheid van Gods Geest
Wij geloven in de krachtige en persoonlijke werking van de Heilige Geest in ons leven, maar ook door ons heen naar anderen. Wij willen in verwachting en afhankelijkheid zien wat de Geest van God bewerkt in onze levens op het gebied van karakter, noden en gaven.

5. Genade in plaats van wet
Wij geloven in de kracht van Gods genade om levens te doen veranderen. Wij wijzen elke poging, die het leven met God aan banden probeert te leggen of onder wetten van mensen wil plaatsen, af. In hoofdzaken zoeken wij eenheid. In de grijze gebieden (bijzaken) respecteren wij de verschillen. Wij willen niet veroordelen, maar snel vergeven en om vergeving vragen.

6. Balans
We zoeken een balans in zowel het geestelijke als in praktische zaken. Jesaja 58:6-9 en Matteus 25:35-37, 40 zijn hierbij leidende teksten uit het Woord van God. Duidelijkheid en structuur zijn belangrijk, zodat een ieder zich veilig voelt. We willen “geestelijk” zijn zonder “overgeestelijk” te zijn. En prefereren “echtheid” boven “prestatie”.

8. Faciliterend Leiderschap
Wij geloven dat elk mens is geroepen om invloed uit te oefenen door middel van de aan hem/haar, door God, gegeven unieke talenten, gaven en capaciteiten. Het is ons verlangen om het door God gegeven potentieel te zien ontwikkelen. Wij zijn toegewijd om structureel leiders te trainen en te ontwikkelen in hun door God gegeven levensdoelen. Leiders zorgen voor visie en bepalen een koers, maar zorgen daarnaast voor teams die deze visie gestalte kunnen geven.

9. Vermenigvuldiging
Wij geloven dat het Gods verlangen is dat een ieder die gelooft in God dat hij/zij groeit naar Geestelijke volwassenheid. Wij willen mensen bewust bereiken, versterken, toerusten en vervolgens uitzenden in alle vormen van bediening binnen de Fakkel en daarbuiten. Doorgeven is het motto!

 

find us on facebook

Wat is er te doen?

zo 26 januari 10:00
Samenkomst
zo 26 januari 20:00
Praise & Prayer
zo 2 februari 10:00
Samenkomst
zo 9 februari 10:00
Samenkomst

Om deze site te gebruiken moet u onze Privacyverklaring en Cookiebeleid accepteren Lees Privacyverklaring en Cookiebeleid